• สรุปเหรียญรางวัล

  • ลำดับที่ สถานศึกษา เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง รวม

    รวม

    66 17 13 96