• สรุปเหรียญรางวัล

    วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ

  • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
    1 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายรัตนพล เสนทอง 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง