• สรุปเหรียญรางวัล

    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง

  • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
    1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวสุประภา ขุนทอง 71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
    2 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวช.  นางสาวขวัญเนตร ชูภักดิ์ 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง