• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวนูรียา ดอเลาะ 71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  2 การประกวดแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองฯ ไม่ระบุ  1. นางสาวฟ้า ปทุมสูตร
   2. นางสาวนิซูรีนา บือโต
  70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  3 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวมาซีเต๊าะ แซแกะ 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง