• สรุปเหรียญรางวัล

  โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวสุดารัตน์ บุญพล 71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  2 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ไม่ระบุ  1. นางสาวชลดา หมัดเล็บ
   2. นางสาวเสาวลักษณ์ ใบเต้
   3. นางสาวสบีต้า วงค์หมัดทอง
  79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  3 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นายยาซีน กิจจารักษ์ 71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  4 ทักษะ Adobe Dreamweaver CS6 ปวช.  นายสุทธิพงศ์ วันช่วย 75  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  5 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายสุเชาว์ เอกชน 72  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง