• สรุปเหรียญรางวัล

    วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์

  • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
    1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายปุรเชษฐ์ สุดทอง 89  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
    2 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวช.  นายภควัต ขุนทอง 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง
    3 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายกิตตินันท์ นวลบุญ 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง