• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายอามัล ยะระ 88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  2 ทักษะงานการพันมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส ไม่ระบุ  นายประสิทธิ์ ปะดุกา 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  3 ทักษะการประกอบเครื่องเสียง ไม่ระบุ  1. นายคณิศร ธรรมปาโล
   2. นายพงศกร นิ่มเส้ง
  82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  4 ทักษะการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ไม่ระบุ  1. นางสาวอังศุมาลิน แก้วมณี
   2. นายรณฤทธิ์ เกตุผิน
  88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  5 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ช่างยนต์
  ชิ้นงาน:จักรยานเดิน (BIKE WALKING)
  ปวส.  1. นายพันยา ลีนา
   2. นายตะวัน แสงมณี
  81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน