• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 ทักษะงานซ่อมจักรยานยนต์ ปวช.  นายพลเทพ มณี 96  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  2 ทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ปวช.  นายธนาวุฒิ หลงกลาง 100  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  3 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวช.  นายธนธรณ์ หวั่นเส้ง 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  4 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวส.  นายศิวกร ศรีสมุทร 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  5 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายอัษรี ดาโอะ 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  6 ทักษะงานการพันมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส ไม่ระบุ  นายนูรอัยด้า หมัดระเด่น 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง