• สรุปเหรียญรางวัล

    วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ

  • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
    1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวสร้อยสุดา คงบางปอ 99  เกียรติบัตรเหรียญทอง
    2 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวส.  นายพัสกร คงแก้ว 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง
    3 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายวิทวัส ไชยเดช 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง