• สรุปเหรียญรางวัล

 • ลำดับที่ สถานศึกษา เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง รวม
  1 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.) 47 25 8 80
  2 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ 26 28 7 61
  3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ 26 22 17 65
  4 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ 16 14 13 43
  5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา 14 25 15 54
  6 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ 14 17 14 45
  7 วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ 10 18 12 40
  8 วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ 8 13 15 36
  9 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ 7 8 12 26
  10 วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา 6 5 1 12
  11 วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร 5 4 8 17
  12 วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร 4 9 9 22
  13 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล 4 7 7 18
  14 วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน 4 4 4 12
  15 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 3 15 15 33
  16 โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ 3 6 5 14
  17 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต 2 11 11 24
  18 วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ 2 5 8 15
  19 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ 2 4 3 9
  20 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา 2 2 3 7
  21 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน 1 10 10 21
  22 วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 1 6 9 16
  23 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง 1 5 3 9
  24 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง 1 1 2 4
  25 วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์ 1 1 1 3
  26 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่ 1 0 0 1
  26 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้ 1 0 0 1
  28 วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา 0 6 7 13
  29 วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา 0 3 2 5
  30 วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจบัณฑิต 0 1 0 1
  31 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครพณิชยการ 0 0 3 3
  32 วิทยาลัยเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจกระบี่ 0 0 0 0
  32 วิทยาลัยเทคโนโลยีอิบนูเอาฟ 0 0 0 0
  32 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง 0 0 0 0
  32 วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ 0 0 0 0
  32 วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา 0 0 0 0
  32 วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุยบริหารธุรกิจ 0 0 0 0

  รวม

  212 275 224 710