• สรุปเหรียญรางวัล

    วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ

  • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
    1 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวปวีณา เชยสาคร 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง
    2 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวกาญจนา สุขพิทักษ์ 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง
    3 ทักษะการบัญชี ปวช.  นายกฤษณะ จี๋คีรี 86  เกียรติบัตรเหรียญทอง