• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวพลอยชมพู พะสียา 95  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  2 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นายพีรพล สุวรรณ
   2. นางสาวอริสรา เจียระนัย
  90  เกียรติบัตรเหรียญทอง