• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การท่องเที่ยว
  ชิ้นงาน:สื่อวิดิทัศน์สวิตเซอร์แลนด์แดนใต้ ณ เขื่อนกะทูน
  ปวช.  1. นางสาวสุกัญญา เทือกสุบรรณ
   2. นายเศกสรรค์ สมวงศ์
  77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  2 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:ข้าวมันไก่ชาเขียว
  ปวช.  1. นางสาวธัญชนก ธรรมรัตน์
   2. นางสาวสิริวรรณ กาลาศรี
   3. นางสาวกมลชนก เมืองเฉียง
  73  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  3 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์
  ชิ้นงาน:การ์ตูนแอนนิเมชั่น 2 มิติ เรื่องพระราชาหน้าเลือดกับนักการเมืองเจ้าเล่ห์
  ปวส.  1. นายทรงพล ไชยธรรม
   2. นายจิณณวัตร โสดา
  79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  4 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:โครงการแยมส้มโอ
  ปวส.  1. นางสาวฐิติพร มูสิกะ
   2. นายอภิเดช คงดำ
  78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  5 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การท่องเที่ยว
  ชิ้นงาน:สื่อวิดิทัศน์เชิงอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวหมู่บ้านคีรีวง
  ปวส.  1. นางสาวญานันท์ เอียดซัง
   2. นางสาวปวีณา โมฬี
  77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน