• สรุปเหรียญรางวัล

    วิทยาลัยอาชีวศึกษานครพณิชยการ

  • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
    1 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวธนาภรณ์ เปาะทองคำ 83  เกียรติบัตรเหรียญทอง