• สรุปเหรียญรางวัล

    วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ

  • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
    1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาววาสนา มีแสง 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง
    2 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นางสาวณัฐธิดา อินทร์ทุ่ม 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง