• สรุปเหรียญรางวัล

    วิทยาลัยเทคโนโลยีอิบนูเอาฟ

  • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
    1 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวสุฐิรา ขาวผ่อง 61  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง