• สรุปเหรียญรางวัล

    วิทยาลัยเทคโนโลยีอิบนูเอาฟ

  • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
    1 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นางสาวฟาติน อนุกูล 76  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
    2 Reading Conclusion Contest ปวส.  นายรอซูล หมาดกะจิ 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน