• สรุปเหรียญรางวัล

    วิทยาลัยเทคโนโลยีอิบนูเอาฟ

  • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
    1 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวส.  นางสาวนัจชรีย์ ดำดี 84  เกียรติบัตรเหรียญทอง