• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีอิบนูเอาฟ

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นางสาวฟาติน อนุกูล 76  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  2 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวส.  นางสาวนัจชรีย์ ดำดี 84  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  3 Reading Conclusion Contest ปวส.  นายรอซูล หมาดกะจิ 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  4 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวสุฐิรา ขาวผ่อง 61  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง