• สรุปเหรียญรางวัล

    วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง

  • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
    1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวมาริษา นาคพล 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง