• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายภาณุพงศ์ จันอ่อน 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  2 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:บัญชี
  ชิ้นงาน:แกงขมิ้นเพื่อสุขภาพ
  ปวส.  1. นางสาวฟิร์ดาว ดานอสะโต
   2. นางสาวโซเฟีย วาแมดีซา
  93  เกียรติบัตรเหรียญทอง