• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นางสาวฟ้า ปทุมสูตร
   2. นายภาณุพงศ์ จันอ่อน
  80  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  2 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายอิสมาอีล เจะเอาะ 96  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  3 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:บัญชี
  ชิ้นงาน:โครงงานประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จากใบยางพารา
  ปวส.  1. นางสาวนูรีซัน เจ๊ะแซ
   2. นางสาวนูรีซา สือนิ
   3. นางสาวแวสูไฮนา กามา
  81  เกียรติบัตรเหรียญทอง