• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวศิริภรณ์ ภูบาล 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  2 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ปวช.  นายธรรศชนก นาลโชคสกุล 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  3 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวนูรียา ดอเลาะ 71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  4 การประกวดแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองฯ ไม่ระบุ  1. นางสาวฟ้า ปทุมสูตร
   2. นางสาวนิซูรีนา บือโต
  70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  5 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวมาซีเต๊าะ แซแกะ 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  6 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายภาณุพงศ์ จันอ่อน 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  7 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:บัญชี
  ชิ้นงาน:แกงขมิ้นเพื่อสุขภาพ
  ปวส.  1. นางสาวฟิร์ดาว ดานอสะโต
   2. นางสาวโซเฟีย วาแมดีซา
  93  เกียรติบัตรเหรียญทอง