• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ไม่ระบุ  นางสาวนิภารัตน์ ชูบัณฑิตย์ 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  2 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวสุไรดา เหม๊าะแม 75  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  3 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวจารุภา บุญเพ็ชร 69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  4 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวนุสรา มุขคงคา 62  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  5 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายวรวัฒน์ แสงธรรมกวิน 63  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง