• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช.  นายวรวุธ มากบรรจง 80.6  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  2 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ปวส.  1. นางสาวเปมิกา หุลกิจ
   2. นางสาวกาญจนา จำปา
   3. นางสาวชุติมา แก้วมณี
   4. นางสาวอามีนา หัดหมัด
   5. นางสาวณัฐริกา ชูปลอด
  80  เกียรติบัตรเหรียญทอง