• สรุปเหรียญรางวัล

    วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่

  • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
    1 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวช.  นายสุริยา ยิ้มแก้ว 64  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
    2 ทักษะงานการพันมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส ไม่ระบุ  นายธีรนันท์ โขยวั่นเซ่ง 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง