• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 ทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ปวช.  นายวงศธร เกื้อมา 83.6  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  2 ทักษะการประกอบเครื่องเสียง ไม่ระบุ  1. นายนพคุณ มูสิกรังศรี
   2. นางสาวโบ สุนทรวิจิต
  82  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  3 ทักษะการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ไม่ระบุ  1. นายธีระวัฒน์ จันทโน
   2. นายศรีประพันธ์ ณ นคร
  82  เกียรติบัตรเหรียญทอง