• สรุปเหรียญรางวัล

    วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่

  • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
    1 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวช.  นายสุริยา ยิ้มแก้ว 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง