• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นายกิตติศักดิ์ ปานเหลือ 100  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  2 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นายภูริณัฐ วัชรสุธากร 100  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  3 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายเอกชัย สมรักษ์ 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  4 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ช่างยนต์
  ชิ้นงาน:เครื่องดัดเหล็กกลม
  ปวช.  1. นายเจตนิพัทธิ์ พูนสุวรรณ์
   2. นายถิรวุฒิ งิ้วไธสง
  95  เกียรติบัตรเหรียญทอง