• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นางสาวชมพูนุท พริกไทย 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  2 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ภาพเคลื่อนไหวพยัญชนะไทย
  ปวช.  1. นายธีรัชเดช ขำเกิด
   2. นางสาววิชญาพร อุปการแก้ว
  66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง