• สรุปเหรียญรางวัล

    วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน

  • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
    1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวกัญญารัตน์ ชั่งเกตุ 100  เกียรติบัตรเหรียญทอง