• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายปริพัฒน์ เปียสี 95  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  2 ทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ปวช.  นายพยุงศักดิ์ เม่นสิน 98  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  3 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวช.  นายจอมพล ฤทธิ์เดช 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  4 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ยานยนต์
  ชิ้นงาน:เครื่องไฮโดรลิกแบบเอนกประสงค์
  ปวช.  1. นายณัฐพล แก่นนิล
   2. นายกฤษฎา จันทร์นิ่ม
   3. นายออมสิน บุญเหลือ
  95  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  5 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ
  ชิ้นงาน:โครงการไฟร์โฟ่สินค้า
  ปวส.  1. นางสาวเสาวลักษณ์ บุญเลี้ยง
   2. นางสาวอัจริยา จิตจำนอง
  97  เกียรติบัตรเหรียญทอง