• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ไม่ระบุ  นางสาวโสพิศ พุ่มบาง 89  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  2 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นายพิรพัฒน์ ส่งเสียง
   2. นางสาวภัทราวดี ทองสีนวล
  80  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  3 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายชยุตพงศ์ พันธวาที 81  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  4 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวส.  นายวิวัฒน์ สุขพันธ์ 89  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  5 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวช.  นายปรเมศวร์ สุทธิเจริญ 84  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  6 ทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ปวช.  นายเพชรชรัตน์ สุวรรณสังข์ 88.1  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  7 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายเจษฎธนา ลิ้มวงศ์ 85.2  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  8 ทักษะงานการพันมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส ไม่ระบุ  นายอนุชิต คำวงศ์ 81.5  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  9 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การจัดการธุรกิจค้าปลีก
  ชิ้นงาน:เครื่องหั่นไส้กรอก
  ปวส.  1. นายวรรณชา กาเหย็ม
   2. นางสาวกิตติยา ธราพร
  88  เกียรติบัตรเหรียญทอง