• สรุปเหรียญรางวัล

  โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวนริสรา หัวแหลม 67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  2 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวสุดารัตน์ บุญพล 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  3 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ปวช.  1. นางสาวสบีต้า วงศ์หมัดทอง
   2. นางสาวเสาวลักษณ์ ใบเต้
   3. นางสาวชลดา หมัดเล็บ
  66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  4 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายนัฐพงษ์ โต๊ะเตบ 64  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง