• สรุปเหรียญรางวัล

  โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวนูรีซาน เหมหา 89  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  2 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นางสาวกรรณติยา ขาวเชื้อ 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  3 ทักษะการบัญชี ปวช.  นายธนกฤต บิลเหล็ม 71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  4 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายอภิสิทธิ์ วงศ์แดง 77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน