• สรุปเหรียญรางวัล

  โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวนุรีซาน เหมหา 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  2 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวช.  นางสาวกรรณติยา ขาวเชื้อ 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  3 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช.  นายสุไลมาน หมัดสาแหละ 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  4 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายอภิสิทธิ์ วงศ์แดง 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  5 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายเอกรินทร์ นิลงาม 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  6 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายซัลมาน บินดุเหล็ม 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน