• สรุปเหรียญรางวัล

  โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช.  นางสาวตัสนีม สมาน 83.6  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  2 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายอนุชิต เลาะลาเมาะ 81  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  3 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายวีรวัฒน์ ประวงษ์ 80.2  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  4 ทักษะการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ไม่ระบุ  1. นายสุทธิพงษ์ ใบตะเห
   2. นายอนีส มูเนาวาเราะห์
  80  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  5 ทักษะงานตะไบ ปวช.  นายเอกรินทร์ นิลงาม 85.33  เกียรติบัตรเหรียญทอง