• สรุปเหรียญรางวัล

  โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวนูรีซาน เหมหา 89  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  2 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นางสาวกรรณติยา ขาวเชื้อ 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  3 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช.  นางสาวตัสนีม สมาน 83.6  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  4 ทักษะการบัญชี ปวช.  นายธนกฤต บิลเหล็ม 71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  5 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวนริสรา หัวแหลม 67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  6 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวสุดารัตน์ บุญพล 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  7 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ปวช.  1. นางสาวสบีต้า วงศ์หมัดทอง
   2. นางสาวเสาวลักษณ์ ใบเต้
   3. นางสาวชลดา หมัดเล็บ
  66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  8 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายอภิสิทธิ์ วงศ์แดง 77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  9 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายนัฐพงษ์ โต๊ะเตบ 64  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  10 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายอนุชิต เลาะลาเมาะ 81  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  11 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายวีรวัฒน์ ประวงษ์ 80.2  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  12 ทักษะการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ไม่ระบุ  1. นายสุทธิพงษ์ ใบตะเห
   2. นายอนีส มูเนาวาเราะห์
  80  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  13 ทักษะงานตะไบ ปวช.  นายเอกรินทร์ นิลงาม 85.33  เกียรติบัตรเหรียญทอง