• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 ทักษะงานซ่อมจักรยานยนต์ ปวช.  นายสุทธิศักดิ์ หนูพันธ์ 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  2 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวช.  นายธนกร ภักดี 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  3 ทักษะการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ไม่ระบุ  1. นายนิรวิทย์ จุลสุวรรณ์
   2. นายกัณตภณ แสงบ้านยาง
  70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน