• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 ทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ปวช.  นายอนุวัฒน์ ลำดวน 88.8  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  2 ทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ปวช.  นายเอกสิทธิ์ จันทร์แสวง(ตัวสำรอง) 82.2  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  3 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายอภิชัย ศิริตระกูล 85.7  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  4 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายขจรศักดิ์ วิจะสิกะ 84.2  เกียรติบัตรเหรียญทอง