• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวสุพัตรตรี สังปริเมนทร์ 67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  2 ทักษะงานซ่อมจักรยานยนต์ ปวช.  นายสุทธิศักดิ์ หนูพันธ์ 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  3 ทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ปวช.  นายอนุวัฒน์ ลำดวน 88.8  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  4 ทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ปวช.  นายเอกสิทธิ์ จันทร์แสวง(ตัวสำรอง) 82.2  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  5 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวช.  นายธนกร ภักดี 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  6 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายอภิชัย ศิริตระกูล 85.7  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  7 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายขจรศักดิ์ วิจะสิกะ 84.2  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  8 ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ไม่ระบุ  1. นายสุรัตน์ คุรุสัจจกุล
   2. นางสาววิรศรา อยู่สำราญ
  62  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  9 ทักษะการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ไม่ระบุ  1. นายนิรวิทย์ จุลสุวรรณ์
   2. นายกัณตภณ แสงบ้านยาง
  70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน