• สรุปเหรียญรางวัล

    วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้

  • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
    1 ทักษะงานซ่อมจักรยานยนต์ ปวช.  นายอนุวัฒน์ ลำดวน 98  เกียรติบัตรเหรียญทอง