• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นางสาวอาริยา สมรักษ์ 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  2 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวช.  นายกฤษฎา นาคบำรุง 64  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  3 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวส.  นายณัฐพงศ์ คำเงิน 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  4 ทักษะงานการพันมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส ไม่ระบุ  นายณัฐวุฒิ แก้วแพง 68.5  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง