• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายอรรถพล กล่อมรักษ์ 71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  2 ทักษะการบัญชี ปวช.  นายเกียรติศักดิ์ ศรีนาคนิค 78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  3 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวอาทิตยา หมั่นไชย 78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  4 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวเบญจพรรณ ชุมพินิจ 71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  5 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายฐิติศักดิ์ จุ้ยนะ 76  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  6 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:โครงการชุดรับแขกจากยางรถยนต์เหลือใช้ผ่อนคลายอารมณ์
  ปวส.  1. นางสาวณัฐมล เพ็ชรา
   2. นางสาวจีรพา ไกรมณี
  74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน