• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวดารุณี ยงยิ่งยืน 87  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  2 ทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ปวช.  นายอภิสิทธิ์ ทองสุขดี 86.5  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  3 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:โครงการถังขยะรีไซเคิลแบบคานดีดฝาจากถุงพลา่สติกเหลือใช้
  ปวช.  1. นางสาวนภสร ปักษิแส้
   2. นางสาวดวงสมร ชัยสวัสดิ์
   3. นางสาววิภารัตน์ อินทรชิต
  83  เกียรติบัตรเหรียญทอง