• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายอรรถพล กล่อมรักษ์ 71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  2 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวดารุณี ยงยิ่งยืน 87  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  3 ทักษะการบัญชี ปวช.  นายเกียรติศักดิ์ ศรีนาคนิค 78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  4 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวอาทิตยา หมั่นไชย 78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  5 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวเบญจพรรณ ชุมพินิจ 71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  6 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นางสาวอาริยา สมรักษ์ 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  7 ทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ปวช.  นายอภิสิทธิ์ ทองสุขดี 86.5  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  8 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวช.  นายกฤษฎา นาคบำรุง 64  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  9 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวส.  นายณัฐพงศ์ คำเงิน 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  10 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายฐิติศักดิ์ จุ้ยนะ 76  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  11 ทักษะงานการพันมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส ไม่ระบุ  นายณัฐวุฒิ แก้วแพง 68.5  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  12 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:โครงการถังขยะรีไซเคิลแบบคานดีดฝาจากถุงพลา่สติกเหลือใช้
  ปวช.  1. นางสาวนภสร ปักษิแส้
   2. นางสาวดวงสมร ชัยสวัสดิ์
   3. นางสาววิภารัตน์ อินทรชิต
  83  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  13 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:โครงการชุดรับแขกจากยางรถยนต์เหลือใช้ผ่อนคลายอารมณ์
  ปวส.  1. นางสาวณัฐมล เพ็ชรา
   2. นางสาวจีรพา ไกรมณี
  74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน