• สรุปเหรียญรางวัล

    วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์

  • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
    1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายปุรเชษฐ์ สุดทอง 68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
    2 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวช.  นายภควัต ขุนทอง 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
    3 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวส.  นายดำรงค์ พิรุณกาญจน์ 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง