• สรุปเหรียญรางวัล

    วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์

  • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
    1 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายกิตนันท์ นวลบุญ 74.2  เกียรติบัตรเหรียญเงิน