• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายปุรเชษฐ์ สุดทอง 68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  2 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวช.  นายภควัต ขุนทอง 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  3 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวส.  นายดำรงค์ พิรุณกาญจน์ 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  4 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายกิตนันท์ นวลบุญ 74.2  เกียรติบัตรเหรียญเงิน