• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ปวช.  นายสรธรรม คงเอื้อ 75  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  2 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวอาทิตญา หนูชู 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  3 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวณิชากร หนูขาว 75  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  4 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นางสาวน้ำฝน ทองศรี 42  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  5 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวส.  นางสาวสุชาดา สมปอง 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  6 ทักษะ Microsoft Excel 2010 ปวช.  นายพัชรพล จันชนะพล 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  7 ทักษะ Microsoft Excel 2010 ปวส.  นางสาวสุริยาภรณ์ นุ่นแก้ว 71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง