• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ปวส.  นางสาววนิดา จารุพัตร 66.5  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  2 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวส.  นายเกียรติพล ช่วยทอง 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  3 ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ไม่ระบุ  1. นายรัฐพงศ์ วรพงศ์
   2. นายพีรพัฒน์ กายะเสนา
  67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง