• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 Reading Conclusion Contest ปวส.  นางสาวกูซูมัยยะห์ ดุลขาเดร์ 81  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  2 ทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ปวช.  นายทนงศักดิ์ ลักษณะ 88.8  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  3 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายเกริกศักดิ์ รัตนมณี 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  4 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายพงศกร ชอบงาม 92.5  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  5 ทักษะงานการพันมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส ไม่ระบุ  นายชาฟี หละสัน 80.5  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  6 ทักษะการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ไม่ระบุ  1. นายณัชพล เผ่าพงษ์
   2. นายปวุฒิ ดำแม็ง
  86  เกียรติบัตรเหรียญทอง