• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ปวส.  1. นางสาวนิสรินทร์ โล๊ะเหล๊ะ
   2. นางสาวรดา ไชยโห๊ะ
   3. นางสาวธัญญ่า พรหมคงบุญ
   4. นางสาวอาริยา ชูเสน
   5. นางสาวปภาวี ตำภู
  74  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  2 ทักษะงานซ่อมจักรยานยนต์ ปวช.  นายพลเทพ มณี 96  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  3 ทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ปวช.  นายธนาวุฒิ หลงกลาง 100  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  4 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวช.  นายธนธรณ์ หวั่นเส้ง 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  5 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวส.  นายศิวกร ศรีสมุทร 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  6 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายอัษรี ดาโอะ 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  7 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายอามัล ยะระ 88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  8 ทักษะงานการพันมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส ไม่ระบุ  นายนูรอัยด้า หมัดระเด่น 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  9 ทักษะงานการพันมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส ไม่ระบุ  นายประสิทธิ์ ปะดุกา 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  10 ทักษะการประกอบเครื่องเสียง ไม่ระบุ  1. นายคณิศร ธรรมปาโล
   2. นายพงศกร นิ่มเส้ง
  82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  11 ทักษะการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ไม่ระบุ  1. นางสาวอังศุมาลิน แก้วมณี
   2. นายรณฤทธิ์ เกตุผิน
  88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  12 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ช่างยนต์
  ชิ้นงาน:จักรยานเดิน (BIKE WALKING)
  ปวส.  1. นายพันยา ลีนา
   2. นายตะวัน แสงมณี
  81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน