• รายการแข่งขัน

  • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม >> ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ //ระดับ ไม่ระบุ
  • ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานศึกษา
    1. นายสิทธิพัฒน์ เพชรกูล วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
    2. นายอรรถวัฒน์ เสน่หา วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา